Bečićka Plaža 25, Rafailovići
Budva, Crna Gora

+ 382 (0) 33 471 045
+ 382 (0) 33 471 054

+ 382 (0) 33 471 075

info@hotelobala.me